1. Organizatorem 8. Konferencji „Innowacyjne opakowania – projektowanie i produkcja opakowań z tektury litej”, zwanej dalej Konferencją, jest:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

2. Termin Konferencji: 15 (kolacja integracyjna) - 16 października 2024 r.

3. Miejsce:
Primavera Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 40/42
84-104 Jastrzębia Góra
http://www.primaveraspa.pl
+48 58 774 45 51

4. Uwaga:
Organizator uprzejmie informuje, że przed Konferencją „Innowacyjne opakowania – projektowanie i produkcja opakowań z tektury litej” w dniach 14-15 października 2024 r. w Primavera Jastrzębia odbędzie się 13. Konferencja „Tektura falista – najnowsze technologie” (szczegółowe informacje na stronie http://tekturafalista.akademia-wiedzy.eu/).

5. Opłaty:
5.1. Przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji/konferencjach i wniesieniu opłaty za udział do 15 września 2024 r. kwoty za udział w Konferencji/konferencjach wynoszą odpowiednio, jak podano w p. 5.1.a i 5.1.b – po tym terminie należy doliczyć 10% do podanych poniżej cen za udział w Konferencji:

5.1.a. Koszt udziału w Konferencji „Innowacyjne opakowania – projektowanie i produkcja opakowań z tektury litej”:

- dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą, drukarń produkujących opakowania kartonowe, przygotowalni, studiów projektowych, agencji reklamowych i właścicieli marek:
550 zł + VAT 23% (676,50 zł brutto); dla firm zagranicznych: 190 EUR brutto.

- dla przedstawicieli pozostałych firm:
1100 zł + VAT 23% (1353 zł brutto); dla firm zagranicznych: 380 EUR brutto.

Cena obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej; nie uwzględnia kosztu pokoju w hotelu.

5.1.b. Koszt udziału w Konferencji „Innowacyjne opakowania – projektowanie i produkcja opakowań z tektury litej” i Konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie” (szczegółowe informacje o tej konferencji na stronie http://tekturafalista.akademia-wiedzy.eu/):

Tabela

Cena obejmuje: udział w wybranych dniach konferencyjnych, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady podczas wybranych dni konferencyjnych, udział w dwóch kolacjach integracyjnych; nie uwzględnia kosztu pokoju w hotelu.

5.1.c. Opłatę za udział w Konferencji/konferencjach należy przelać – na konto:
Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

5.2. Koszt i warunki noclegów dla uczestników Konferencji nocujących w Primavera Spa:
Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Rezerwacje można składać bezpośrednio do Działu sprzedaży grupowej Primavera Hotele pod adresem mailowym:

konferencje.primavera@primahotele.pl

przesyłając wypełniony „Formularz zgłoszeniowy Primavera Jastrzębia Góra”, który można pobrać ze strony: http://innowacyjneopakowania.akademia-wiedzy.eu/hotel/

(Osoba do kontaktu w godz. 8-16: p. Jarosław Orłowski, tel. 725 725 857)

Dla gości Konferencji „Innowacyjne opakowania – projektowanie i produkcja opakowań kartonowych” hotel – na hasło „Świat DRUKU” – oferuje podane poniżej ceny za pokoje ze śniadaniem w Primavera Spa:

- w terminie 14-15.10.2024 oraz 15-16.10.2024:
- pokój dwuosobowy Standard (1 os w pokoju) - 384 zł,
- pokój dwuosobowy duży Standard (1 os w pokoju) - 424 zł,
- pokój dwuosobowy Premium (1 os w pokoju) - 424 zł
- pokój dwuosobowy duży Premium (1 os w pokoju) - 464 zł
- pokój Studio Standard (2 os w pokoju) - 584 zł

- w terminie 13-14.10.2024:
- pokój dwuosobowy Standard (1 os w pokoju) - 564 zł,
- pokój dwuosobowy duży Standard (1 os w pokoju) - 664 zł,
- pokój dwuosobowy Premium (1 os w pokoju) - 604 zł;
- pokój dwuosobowy duży Premium (1 os w pokoju) - 724 zł,
- pokój Studio Standard (2 os w pokoju) - 764 zł

- w terminie 16-17.10.2024:
- pokój dwuosobowy Standard (1 os w pokoju) - 384 zł,
- pokój dwuosobowy duży Standard (1 os w pokoju) - 484 zł,
- pokój dwuosobowy Premium (1 os w pokoju) - 424 zł,
- pokój dwuosobowy duży Premium (1 os w pokoju) - 544 zł,
- pokój Studio Standard (2 os w pokoju) - 584 zł

Są to ceny brutto obejmujące 8% VAT (usługa hotelowa).
Ceny obowiązują do 13.10.2024.

Wyposażenie każdego typu pokoi zawiera: łazienkę z prysznicem i suszarką, chłodziarkę hotelową, TV, sejf, ręczniki, wodę mineralną, czajniki bezprzewodowe.

W pokojach typu Premium dodatkowo: klimatyzacja, szlafroki, kawa, herbata.
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16, a kończy następnego dnia o godz. 10.

UWAGA: Liczba pokoi jest ograniczona. Pula pokoi dla gości Konferencji jest gwarantowana przez Primavera Spa do 15.08.2024.

Rezerwacje będą możliwe jedynie w przypadku wolnych pokoi. Rezerwacja w terminie Konferencji wymaga przedpłaty.

6.     Rejestracja na Konferencję:

Uczestnik Konferencji zobowiązany jest w terminie do 15 września 2024 r. przesłać do Organizatora Konferencji wypełniony formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej Konferencji lub podać mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Konferencji.
W późniejszych terminach rejestracja na Konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji (p. 5.1).

7.     Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Konferencji). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.

8.     Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu Organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w nowym terminie.

9.     W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 15.09.2024. lub nieprzybycia na Konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej Uczestnika podczas Konferencji.

10. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konferencję w mediach Organizatora oraz podczas realizowanej transmisji na żywo i filmu z Konferencji.

11. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.

14. Organizator nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Konferencji, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.

15. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.

16. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

16. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

17. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o., wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do Organizatora.